Torsdagen 23 Mar     Du har inga olästa brev.Du har inga nya forumssvar.
Du är inte inloggad
Hjälp-information om SBNs intranät
Saknar konto
För att få tillgång till SBNs intranät, så måste du vara medlem i något av vampyrlajven som deltar i SBNs rikstäckande samarbete. Du hittar mer info om vilka lajv som valts in i SBN och hur man anmäler sig till lajven under "Chapters".

Fel på kontot
Varje stad administrerar själva sina egna konton, så om något skulle saknas eller behöva rättas till så bör du kontakta din stads spelledning. Det finns ett formulär för att kontakta spelledningen under "Chapters".
En del lösare inställningarna och personuppgifterna fyller du dock själv i under "Persondata" och "Inställningar". Saker som eget spelarnamn, karaktärsnamn, klantillhörighet och emailadress måste du dock kontakta spelledningen för att ändra.

Glömt lösenord
Om du glömt ditt lösenord, så kan du få det mailat till din emailadress genom Lost password?-funktionen.
Om du dessutom har fel emailadress registrerad, så bör du kontakta din spelledning om att få den ändrad. Detta kan du göra genom formuläret under "Chapters".

Cookie-problem
Om du inte lyckas logga in för att programmet säger att det är fel på dina cookies, så kan det dels bero på fel inställningar i din webbläsare, dator eller nätverket du använder. Kontrollera följande:
1. Att du inte blockar cookies i din webbläsare (I Internet Explorer finns inställningen under Verktyg/Internet-alternativ/Sekretess)
2. Radera gamla cookies (I Internet Explorer gör du det under Verktyg/Internet-alternativ/Allmänt) och startar om datorn.
3. Att din eventuella brandvägg och antivirus tillåter cookies.
Om du kontrollerat detta och det fortfarande inte fungerar kan det bero på att du använder ett öppet nätverk (skola, bibliotek eller liknande) som inte tillåter dina inloggningsförsök eller att det helt enkelt är fel med din webbläsare. Prova installera tex www.mozilla.org.
Var alltid noggrann med att logga ut när du använder en offentlig dator, så att inga andra kommer åt dina loginkoder.