Detta är en hemsida för det fiktiva levande rollspelet Sweden By Night. Spelet saknar all som helst referens till den verkliga världen. Om personnamn från spelet även förekommer i spelet är detta en ren slump eller tillfällighet.

Sweden By Night är ett samarbete mellan svenska vampyrspel, där alla spelar i samma världsbild med gemensamma förutsättningar, men där varje spel själva fortfarande arrangerar spel och har egna spelledare.

Medlemslajv i Sweden By Night

Sweden By Nights stadgar för spelledare